DDC 2020

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

1.     Az adatkezelési tájékoztató célja

A Dirty Dancers Company Sporttánc Egyesület (1144 Budapest Füredi utca 11/B VII. 30.), a továbbiakban szolgáltató, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Dirty Dancers Company Sporttánc Egyesület adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.akrobatikus.hu címen.

A Dirty Dancers Company Sporttánc Egyesület fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A Dirty Dancers Company Sporttánc Egyesület elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A Dirty Dancers Company Sporttánc Egyesület a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Dirty Dancers Company Sporttánc Egyesület az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 

 

2.     Az adatkezelő adatai

A Dirty Dancers Company Sporttánc Egyesülettel az alábbi elérhetőségeken léphet kapcsolatba:

Székhely: 1144 Budapest Füredi u. 11/B VII.30.

Nyilvántartási szám: 10-02-0002211

A bejegyző bíróság megnevezése: Egri Törvényszék

Adószám: 18592553-1-42

Telefonszám: +36203587767

E-mail: info@akrobatikus.hu

A Dirty Dancers Company Sporttánc Egyesület az általános ügyintézés során minden hozzá beérkezett e-mailt az összes információval, a beérkezéstől számított legfeljebb2 év elteltével töröl.

 

2.1 Adatvédelmi tisztviselő

Név: Zsebe László

Telefonszám: +36203587767

 

 

3.     A kezelt személyes adatok köre

3.1 Megadandó személyes adatok

3.1.1 Adatlap kitöltése során megadandó személyes adatok

A Dirty Dancers Company Sporttánc Egyesület által szervezett foglalkozásokon, órákon való részvételhez adatlap kitöltése kötelező, melyen a következő adatokat rögzítjük. Az adatok rögzítéséhez és kezeléséhez a jelen „Adatkezelési tájékoztató” elfogadásával a jelentkező hozzájárul. (* jelölve azok az adatok, amelyek megadása kötelező)

·       Nyilatkozattevő személye* – Szülő vagy 18. életévét betöltött sportoló

·       Nyilatkozattevő Neve*

·       Hely, dátum*

·       Nyilatkozattevő aláírása*

·       Sportoló neve*

·       Sportoló anyja neve*

·       Szülő telefonszáma*

·       Szülő e-mail címe*

·       Sportoló születési dátuma*

·       Sportoló születési helye*

·       Sportoló lakcíme*

·       Sportoló TAJ száma*

·       Sportoló telefonszáma*

·       Sportoló e-mail címe*

·       Sportoló óvodája/iskolája*

 

Amennyiben az adatlapot kitöltő nyilatkozattevő szülő vagy 18. életévét betöltött sportoló az adatlapot aláírta, az ott megadott dátumtól számított 5 évig a Dirty Dancers Company Sporttánc Egyesület – jogszabályi rendelkezés alapján – köteles a 3.1.1 pontban felsorolt adatokat kezelni.

A személyes adatok kezelésére adott hozzájárulás írásbeli (info@akrobatikus.hu) visszavonásának a Dirty Dancers Company Sporttánc Egyesület késlekedés nélkül eleget tesz, amennyiben az ügyfél már nem aktív résztvevője a szolgáltató eseményeinek, rendezvényeinek.

 

3.1.2 Tábori jelentkezés során megadandó személyes adatok

A Dirty Dancers Company Sporttánc Egyesület által szervezett táborokban való részvételhez tábori jelentkezési lap kitöltése kötelező, melyen a következő adatokat rögzítjük. Az adatok rögzítéséhez és kezeléséhez a jelen „Adatkezelési tájékoztató” elfogadásával a jelentkező hozzájárul. (* jelölve azok az adatok, amelyek megadása kötelező)

·       Nyilatkozattevő személye* – Szülő vagy 18. életévét betöltött sportoló

·       Nyilatkozattevő Neve*

·       Hely, dátum*

·       Nyilatkozattevő aláírása*

·       TÁBOROZÓ DDC No*

·       TÁBOROZÓ neve*

·       TÁBOROZÓ születési dátuma*

·       TÁBOROZÓ edzője neve*

·       TÁBOROZÓ értesítési vagy saját e-mail címe*

·       TÁBOROZÓ értesítési vagy saját telefonszáma*

·       TÁBOROZÓ születési dátuma*

·       TÁBOROZÓ lakcíme*

·       TÁBOROZÓ TAJ száma*

·       TÁBOROZÓ póló mérete – 104, 116, 128, 140, 152, S, M, L, XL*

·       TÁBOROZÓ étel vagy egyéb allergiája*

·       TÁBOROZÓ mely napokon vesz részt*

 

 Amennyiben a jelentkezést kitöltő nyilatkozattevő szülő vagy 18. életévét betöltött sportoló a jelentkezést aláírta, az ott megadott dátumtól számított 5 évig a Dirty Dancers Company Sporttánc Egyesület – jogszabályi rendelkezés alapján – köteles a 3.1.2 pontban felsorolt adatokat kezelni.

A személyes adatok kezelésére adott hozzájárulás írásbeli (info@akrobatikus.hu) visszavonásának a Dirty Dancers Company Sporttánc Egyesület késlekedés nélkül eleget tesz, amennyiben az ügyfél már nem aktív résztvevője a szolgáltató eseményeinek, rendezvényeinek.

 

3.2 Technikai adatok

A Dirty Dancers Company Sporttánc Egyesület a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

·         az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

·         hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

·         változatlansága igazolható (adatintegritás);

·         a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)

legyen.

A Dirty Dancers Company Sporttánc Egyesület az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A Dirty Dancers Company Sporttánc Egyesület olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Dirty Dancers Company Sporttánc Egyesület az adatkezelés során megőrzi:

·         a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

·         a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

·         a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

3.3 Cookie-k (Sütik)

3.3.1 A sütik feladata

·         információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

·         megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;

·         megkönnyítik a weboldal használatát;

·         minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testreszabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

3.3.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az apshowsystem.com weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje egy hónapon át tart, ezt követően a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Az akrobatikus.hu weboldal alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az akrobatikus.hu weboldal információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli azokat.

 

 

4.     A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

Adatkezelés neve

Felhasználása

Jogalap

Megőrzési idő

Adatlap

Papír alapból kinyert számítógépen

elektronikus formában tárolt és kezelt adatbázis, mint elérhetőségek, számlázási adatok, megfelelő szolgáltatáshoz szükséges adatok

A nyilatkozattevő hozzájárulása

Legfeljebb 1,5 év.

Számlázás tekintetében a jogszabályokban meghatározott időtartam.

Tábori Jelentkezés

Papír alapból kinyert számítógépen

elektronikus formában tárolt és kezelt adatbázis, mint elérhetőségek, számlázási adatok, megfelelő szolgáltatáshoz szükséges adatok

A nyilatkozattevő hozzájárulása

Legfeljebb 1 év

Számlázás tekintetében a jogszabályokban meghatározott időtartam.

Jelentkezem Edzőnek

Személyes találkozóhoz szükséges kapcsolatfelvételi és szakmai adatok

A jelentkező hozzájárulása

Legfeljebb 1 év

Coockie-k

Testreszabott kiszolgálás

Analitika

A www.akrobatikus.hu honlap látogatójának hozzájárulása

1 hónap

Visszavonásig

 

5.     Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

5.1 Általános adatkezelési irányelvek

A Dirty Dancers Company Sporttánc Egyesület tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve jogszabályi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk a Dirty Dancers Company Sporttánc Egyesület részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról (Pmt.);
2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.);
288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről.

 

 

6.     Az adatok fizikai tárolási helyei

A Dirty Dancers Company Sporttánc Egyesület számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a székhelyén, továbbá a Google Ireland Limited Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írország által üzemeltett szervereken, valamint az EZIT Kft. 1132 Budapest Victor Hugo utca 18-22. sz. alatti szervertermében találhatók meg.

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe. Egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk. Továbbá a papír alapon átadott, majd abból kinyert számítógépen elektronikus formában tárolt módon.

 

 

7.     Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

A Dirty Dancers Company Sporttánc Egyesület a jogszabályi kötelezettségeken túl nem adja át harmadik félnek a kezelt adatokat.

A Dirty Dancers Company Sporttánc Egyesület. által kezelt adatokat megismerhetik a gazdasági társaság munkatársai, valamint szerződéses partnerei (pl. könyvelő cég), az együttműködés keretéhez igazodóan, az együttműködéshez szükséges mértékben. Az együttműködés nem terjed ki arra, hogy az együttműködő harmadik fél önállóan, üzleti céllal az adatokat megismerje. Az adatokat megismerő szerződéses partnerek a Dirty Dancers Company Sporttánc Egyesületet segítik a célok – ideértve a marketing célokat is – elérésében.

 

 

8.     Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

 

8.1 Tájékoztatáshoz való jog

A Dirty Dancers Company Sporttánc Egyesület megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 

8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

az adatkezelés céljai;

·         az érintett személyes adatok kategóriái;

·         azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

·         a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

·         a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;

·         a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

·         az adatforrásokra vonatkozó információ;

·         az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 

8.3 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a Dirty Dancers Company Sporttánc Egyesület által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

8.4 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Dirty Dancers Company Sporttánc Egyesület indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

·         személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

·         az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

·         az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

·         a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

·         a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

·         a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a Dirty Dancers Company Sporttánc Egyesület korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

·         az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

·         az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

·         az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

8.6 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

8.7 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

8.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

8.10 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

 

9.     Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Dirty Dancers Company Sporttánc Egyesület a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

·         2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

·         2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (újPtk.);

·         2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

·         2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)

·         2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)

·         288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről

 

Vonatkozó jogszabályok:

* az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
* 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
* 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (újPtk.);
* 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
* 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
* 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
* 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről